Ποιές είναι οι προσφερόμενες Υπηρεσίες


Σε περίπτωση αιφνίδιου Θανάτου στο Σπίτι, Ενημερώνουμε άμεσα τον 
Οικογενειακό  η  τον Εφημερεύοντα Γιατρό.

Παραλαβή πιστοποιητικού Θανάτου από το Νοσοκομείο. Εντολή Διεκπεραίωσης της Τελετής από το Γραφείο μας.
Ενημέρωση του Θανάτου στις Αρμόδιες Υπηρεσίες και παράδοση πιστοποιητικού Θανάτου.
Ορισμός της Ημερομηνίας και ώρας της Ταφής στους  ενδιαφερόμενους.

Διεκπεραίωση Ιερέα και του αρμόδιου τον επικήδειο λόγο.

 

❈ Τα ακόλουθα έγγραφα είναι λεπτομερή και πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση πένθους:

Δελτίο ταυτότητας του θανόντος.
Εάν είναι χήρος /χήρα ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως Θανόντα.

Εάν έχει χωρίσει το Διαζύγιο.