Εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα

Στην απώλεια συγγενικού Ανθρώπου

Γραφεια Τελετων Ευρωπα

Friedrich-Engels Allee 290 | 42285 Wuppertal

+49(0) 202 72521385  

Κινητό +49 (0) 1515408 0829

bestattungen@hotmail.com

https://www.facebook.com/015154080829konstantinos/